کارشناسی

نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
کارشناسی نوازندگي حرفه اي ساز کلاسيک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1589
کارشناسی نوازندگي حرفه اي ساز ايراني نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1087
کارشناسی امور فرهنگي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1533
کارشناسی گرافیک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 2087
کارشناسی کارگرداني سينما نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1552
کارشناسی عکاسي خبري –حرفه اي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1481
کارشناسي روابط عمومی نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1264
کارشناسی تدوین نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1437
کارشناسی انيميشن نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1750
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش معرفی رشته های مرکز کارشناسی