شست صمیمانه و تریبون آزاد با موضوع تشکیل گروه های فرهنگی و هنری

شست صمیمانه و تریبون آزاد با موضوع تشکیل گروه های فرهنگی و هنری با حضور سرپرست دانشگاه دكتر قلمكاريان از كليه دانشجویان علاقمندبه تشکیل گروههای فرهنگی هنری دعوت میگردد تا درنشست فوق حضور بهم رسانند.


پرسش وپاسخ وتریبون آزاد درپایان جلسه برگزارمیگردد.


دوشنبه 10 دی ماه ساعت 16 سالن آمفی تئاتر دانشگاه

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها شست صمیمانه و تریبون آزاد با موضوع تشکیل گروه های فرهنگی و هنری